12. marec 2016

Ulla Wolk & The Idria Lace

Deževno nedeljsko popoldne konec februarja je bilo ravno pravšnje za fotografiranje z ogrlico Barok v domačem foto studiu fotografinje Urške Zupančič, ki deluje pod imenom Ulla Wolk. Izdelki iz Čipkalnice pod okriljem znamke The Idria Lace so tako doživeli prvo profesionalno fotografiranje z modelom (Žana Posavec). Nad rezultati smo vsi navdušeni, zgodbe pa še ni konec, saj se pripravlja nov skupni projekt v Idriji.

Ulla Wolk se zadnji dve leti profesionalno ukvarja se s t. i. boudoir, glamour in portretno fotografijo in retuširanjem. Z moževo podporo in pomočjo pri osvetlitvi ter v sodelovanju z vizažistko Leo Behek ponuja profesionalen celosten paket od priprave na fotografiranje do retuširanja izbranih fotografij in končnega izdelka v lični embalaži, ki ga lahko s ponosom pokaže strankam. V kratkem času se je v Sloveniji in tujini uveljavila s prepoznavnim stilom fotografije in visoko kakovostjo retuširanja. Fotografirala je pevko in model Katayo in letošnjo finalistko na Emi Raiven.

zakulisje fotografiranja z Ullo Wolk / backstage photoshooting with Ulla Wolk
Rainy Sunday afternoon at the end of February was perfect for a photo shooting session with our Baroque lace necklace in the private studio and home of photographer Urška Zupančič, better known as Ulla Wolk. The products from Čipkalnica under The Idria Lace brand experienced the first professional photo shooting with a model (Žana Posavec). We're all thrilled with the results and can't wait for the next project in Idrija already in the making.

Ulla Wolk has been professionally engaged in boudoir, glamour and portrait photography and retouching for the past two years. With the support of her husband who's helping her with lighting and in collaboration with make-up artist Lea Behek she's able to offer a professional package which includes helping clients prepare for the photo shooting, retouching the best selection of photos and presenting the final product in an elegant packaging. In a short time she's established herself with a recognisable style of photography and with a high quality of her retouching. She has photographed Slovenian singer and model Kataya and this year's finalist of the Slovenian Eurovision national selection contest (Ema), Raiven.


ogrlica Barok / Baroque lace necklace
foto & retuširanje / photo & retouching Ulla Wolk
ličenje / make-up Lea Behek
model Žana Posavec
nakit / lace jewelry The Idria Lace / Čipkalnica
Kdaj in zakaj je nastala Ulla Wolk?

Ulla Wolk je nastala približno tri leta nazaj, ko sva z možem še živela v Belgiji in ko sem se po malem začela igrati z mislijo o fotografiji kot karieri. Pravzaprav sem začela z retuširanjem za tuje fotografe, potem pa me je potegnila lastna fotografija. Ko delaš v tujini potrebuješ ime, ki je enostavno in si ga ljudje lahko zapomnijo. Hotela sem mednarodno ime, ki ne bi bilo vezano na določeno državo. Ulla Wolk je moje dekliško ime Urška Oblak, prenešeno v tuj jezik (v tem primeru nizozemščino).

When and why was Ulla Wolk created?


Ulla Wolk was created about three years ago when my husband and I were still living in Belgium and when I started thinking about photography as a career option. Actually I first started retouching for other photographers, but then my own photography drew me in. When you work abroad you need a simple and memorisable name. I wanted an international name that would not be associated with a particular country. Ulla Wolk represents my maiden name Urška Oblak reinterpreted in a foreign language (in this case Dutch).


ogrlica Barok / Baroque lace necklace
foto & retuširanje / photo & retouching Ulla Wolk
ličenje / make-up Lea Behek
model Žana Posavec
nakit / lace jewelry The Idria Lace / Čipkalnica
Za odločitev za samostojno podjetniško pot je potreben pogum, prav tako za boudoir fotografiranje. Smo Slovenke dovolj pogumne za oba koraka?

Dostikrat je odločitev za samostojno podjetniško pot pogojena z zavedanjem samega sebe in kaj hočeš doseči v svojem življenju. Pomeni ukvarjati se z nečim, kar čutiš, da ti je namenjeno in v takem primeru ni težko zbrati poguma. Mnogo Slovenk stopa na to pot in upam, da se bo trend nadaljeval.

Moja odločitev za samostojno podjetniško pot, še posebej v tako tekmovalni panogi kot je fotografija, je iskreno povedano malo "nor korak". Odločitev je padla, ko sva se z možem vračala v Slovenijo in je bila idealna priložnost, da se začnem ukvarjati s tem, kar sem si resnično želela. V drugih razmerah in brez brezpogojne podpore mojega moža je vprašanje, če bi kdaj našla pogum, kjub temu, da so bile to že nekaj časa moje sanje.

Za boudoir fotografiranje pa je potreben čisto drugačen pogum. Premagati moraš sebe, svoje dvome in komplekse. Moje prepričanje je, da bi si to morala privoščiti vsaka ženska. Že samo dejanje jo bo naredilo močnejšo in bo dvignilo njeno samopodobo. V Sloveniji sem opazila, da veliko ljudi ne ve, kaj vse spada pod boudoir, zato ima sama beseda negativen prizvok. Mnoge ženske se ne zavedajo, da boudoir fotografiranje ni samo fotografiranje golega telesa. Boudoir je vsaka fotografija, ki je senzualna, tudi če je oseba popolnoma oblečena. Bistvo samega fotografiranja niso samo lepe, čutne fotografije, ampak samo doživetje, priprava in razmišljanje, ureditev make upa in pa fotografiranje. Vse skupaj je neskončno zabavno in moram reči, da so se vse stranke, s katerimi sem delala do sedaj, neznansko zabavale, ko je popustila prva trema. Tudi tukaj trend povpraševanja narašča, tako da mislim, da imajo tudi Slovenke vedno več poguma in samozavesti. Želim si edino, da bi tudi "starejše" Slovenke našle malo več poguma.

You need courage to choose an independent career path. The same goes for boudoir photography. Are Slovenian women brave enough for both steps?

Many times the decision for an independent career depends on knowing yourself and what you want to achieve in life. It means doing something you feel is meant for you and in such case finding the courage is not difficult. Many Slovenian women are choosing this path and I hope the trend continues.

My decision for entrepreneurship, especially in such highly competitive field as photography, is honestly a little bit crazy. The decision was made when my husband and I were returning to Slovenia. This was the ideal opportunity to start doing something I've always wanted. Under different circumstances and without my husband's support I doubt I would have found the courage, even though this has been my dream for a long time.

You need a different kind of courage for boudoir photography. You need to conquer yourself, your doubts and insecurities. I believe that every woman should treat herself like that. The act itself will make her stronger and improve her self-confidence. I've noticed that in Slovenia many people don't know all what boudoir is, so the word has a negative connotation. Many women don't realize that boudoir doesn't mean just taking nude photos. Boudoir is any photography that is sensual even though the person is fully clothed. The point of such photography isn't just in the beautiful sensual photos but in the experience itself, the preparation and the thinking, doing make-up and taking photos. It's all endlessly fun and I have to say that all the clients that I've worked with so far had had an enormous amount of fun as soon as their anxiety disappeared. Here too the demand is increasing, so I think that Slovenian women also have more and more courage and self-confidence. I only wish that the "older" generation would find more confidence as well. 


uhani Barok / Baroque lace earrings
foto & retuširanje / photo & retouching Ulla Wolk
ličenje / make-up Lea Behek
model Žana Posavec
nakit / lace jewelry The Idria Lace / Čipkalnica
Kaj najraje fotografirate in kaj vas na fotografiji najbolj pritegne?

Najraje fotografiram ljudi, vendar ne samo njihovo zunanjo podobo ampak tudi delček njih samih, ki jim uide v času, ko delamo skupaj. V fotografijah iščem pomen, osebo, doživetje, čustvo, pa naj bo to doseženo s pozo, barvo ali modelom. Pritegne me posebnost, skladnost in občutek, ki ga začutim ob pogledu na fotografijo.

What do you prefer to take photos of most and what draws your attention in a photo?

I prefer to take photos of people, not just their outer appearance but also a small piece of themselves that escapes in our time working together. I search for meaning in photos, for personality, experience, emotion, whether that's achieved with a certain pose, colour or model. What draws me in is uniqueness, coherence and a feeling I sense when looking at a photo.


Kakšen je vaš načrt za prihodnost? Je Slovenija dovolj velika za Ullo Wolk?


Trenutno delam na celostni podobi in na razvoju znamke Ulla Wolk na raven, da bo dosegel stranke, tako posamezne osebe kot tudi podjetja, ki razumejo fotografijo tako kot jaz. Moja želja za prihodnost je dvigniti nivo fotografije na umetniško delo, na nivo stenske slike. Torej samo en, poseben portret stranke, kot umetniško delo. Trenutno še ne računam na to, da bi zapustila Slovenijo, vendar ne zavračam možnosti, da bom v prihodnosti ponovno odšla v tujino.

What are your plans for the future? Is Slovenia big enough for Ulla Wolk?


At the moment I'm developing my branding and corporate identity. I'm aiming with the Ulla Wolk brand to reach a level of customers, both individuals and businesses, who understand photography the way I do. I wish to raise the level of photography to an art work, like a painting on a wall. This means one special portrait of a customer as an art work. At the moment I'm not thinking about leaving Slovenia, but I don't reject the option to go abroad again in the future. 


ogrlica Spirala / Spiral lace necklace
foto & retuširanje / photo & retouching Ulla Wolk
ličenje / make-up Lea Behek
model Žana Posavec
nakit / lace jewelry The Idria Lace / Čipkalnica
Aprila v Kranju pripravljate prvo samostojno razstavo fotografij z naslovom Dvojnost / Duality. Kakšno doživetje lahko pričakuje obiskovalec?

Da, aprila pripravljam svojo prvo samostojno prodajno razstavo v Hiši na koncu tunela. Sam projekt je moje osebno videnje človeške duše, ki se vedno deli na dva dela. Včasih premaga eden, včasih drugi, vendar pa odločitve niso nikoli izključno črno-bele, vedno so nekje vmes.

Razstava je tematska, predstavlja pa deset fotografij v dveh sklopih, ki sta si popolnoma nasprotna. To sem hotela doseči z načinom fotografiranja. Bel sklop je narejen z naravno svetlobo, je mehkejši, brez izrazitih senc in močnih izrazov. Model je nežen in občutek je pozitiven, medtem, ko je črni sklop veliko močnejši, narejen je z umetnimi lučmi, je poln senc in dramatičnosti. Tudi poze in izraznost modela poudarja tesnobo, obup in dvome. Je kot nek posnetek skozi življenje od položaja zarodka do razcveta pri beli oz. obupa pri črni temi. Poziranje je podobno, kar naj bi povezalo obe seriji. Slike tvorijo celoto, vendar so tudi posamezne fotografije dovolj močne same po sebi.

Seveda ste vsi lepo vabljeni na otvoritev razstave 7. aprila ob šesti uri v Hiši na koncu tunela v Kranju (Prešernova ulica 12a). Razstava bo odprta do 1. maja.

You're preparing your first independent exhibition in Kranj this April entitled Duality / Dvojnost. What kind of an experience can a visitor expect?


Yes, in April I'm preparing my first independent sales exhibition at "Hiša na koncu tunela". The project represents my personal view on the human soul that is always divided in two. Sometimes one part prevails over the other, but the decisions are never only black and white, they're always somewhere in between.

The themed exhibition is comprised of ten photos in two series that are opposite to each other. I wanted to achieve that with the style of photography. The white series is created with a natural light; it's softer, without the strong shadows and strong expressions. The model is gentle and the feeling is positive, while the black series is a lot stronger, shot with artificial lighting, full of shadows and dramatic. The poses and the expression of the model emphasises anxiety, desperation and doubts. It's like a series of snaps through life from the fetal position to blooming in white and despair in black darkness. The posing is somewhat similar, which is supposed to connect the two series. The photos are functioning as a whole, but they're also strong individually on their own.

Of course you're all kindly invited to the opening of the exhibition on the 7th of April at 6 pm at the "Hiša na koncu tunela" in Kranj (Prešeren's Street 12a). The exhibition will be open till the 1st of May.


uhani Snežinka / Snowflake lace earrings
foto & retuširanje / photo & retouching Ulla Wolk
ličenje / make-up Lea Behek
model Žana Posavec
nakit / lace jewelry The Idria Lace / Čipkalnica

24. avgust 2015

Sodelovanje z The Idria Lace / Collaboration with The Idria Lace

Ob prestopu v drugo polovico leta in po odhodu v London se je nekaj izdelkov iz Čipkalnice preselilo v ponudbo na spletno trgovino Etsy TheIdriaLace. Vse se je začelo spomladi 2014, ko sta me Matevž in Urban iz mladinskega društva Idrija 2020 povabila k sodelovanju na razstavi Idrija2020: Nazaj v prihodnost v sklopu Festivala idrijske čipke.

Po spremembah in uvedbi vrednotnic pri opravljanju osebnega dopolnilnega dela sem resno razmišljala o zaprtju Čipkalnice, ker sem preprosto imela dovolj birokracije. S pomočjo ekipe The Idria Lace pa smo uspeli v ponudbi ohraniti lep del izdelkov, ki sem jih razvijala zadnja tri leta. Sedaj jih klekljajo "ta prave" idrijske klekljarice in promovirajo zagnani Idrijčani, medtem ko se sama posvečam klekljanju malo drugače v studiu Loop.pH v Londonu.

Svetlobna čipka / Lumilace
Klekljanje v velikem merilu / Lace-making on a larger scale
In the second half of the year after my departure to London, some of the products from Čipkalnica moved to the on-line Etsy shop TheIdriaLace. It all started in spring 2014 when Matevž and Urban from the youth society Idrija 2020 invited me to participate at the exhibition Idrija 2020: Back to the Future as a part of the Idrija Lace Festival.

After changes in legal aspects of "personal supplementary work", a Slovenian form of a very small and very limited self-employment, I was seriously considering closing "Čipkalnica" because I simply had enough of bureaucracy. With the help from The Idria Lace team we managed to keep a considerable amount of products that I had been developing for the past three years available to customers. Now lace makers from Idrija are making them and enthusiastic Idrijans are promoting them while I'm doing lace in a slightly different way at a studio called Loop.pH in London.

02. februar 2015

Dovolj!Žal vam moram sporočiti, da se bo po vsej verjetnosti Čipkalnica v takšni obliki, kot jo poznate, v naslednji polovici leta počasi poslovila. Preprosto povedano, dovolj imam. Dovolj imam administrativnih in birokratskih ovir. Dovolj imam osebnega dopolnilnega dela. Dovolj imam zatiranja kreativnosti. Dovolj imam praznih obljub in sprememb na slabše. Dovolj imam butastih zakonov in predpisov in še bolj butastih tolmačenj teh zakonov in predpisov. Dovolj imam tega, da ne morem uveljavljati dejanskih stroškov, ki so neposredno povezani z opravljanjem osebnega dopolnilnega dela. Dovolj imam tega, da si zato iz meseca v mesec komaj pokrijem tekoče stroške. Dovolj imam skrbi, živčnosti, groženj z visokimi kaznimi in dešifriranja novih in novih birokratskih ovir. Želim delati, biti kreativna in razvijati svoj posel, a mi sistem na vsakem koraku to onemogoča!

Čeprav imam vsega dovolj, pa še nisem obupala. Zaenkrat še sprejemam naročila in delam po starem sistemu osebnega dopolnilnega dela, ki v prvi polovici leta 2015 še velja. Čipkalnico bom poskušala prestrukturirati v drugo obliko dela in jo pridružiti projektu The Idria Lace, pri katerem že zdaj sodelujem kot oblikovalka.

Upam, da najdem rešitev. Hvala vsem, ki podpirate mojo ustvarjalnost!